Skip to content

JARDUERA-MEMORIA 2015

Martxoa 13, 2016

2015ean gure ARGAZKI ERAKUSKETAREN bidez Bizkaiko 15 herrietan egon gara (Alonsetegi, Durango, Derio, Bilbao, Lauro, Erandio, Galdakao…), eta Nafarrako 4 herrietan (Baztan, Noain, Lizarra, Olkoz); gainera Euskal Herritik kanpo ere egon gara: Castro Urdiales (Cantabria) y Terrasa (Catalunya). Emakundearen autobus ibiltarira ere eraman genuen.

Horretaz gain, leku hauetan 5 HITZALDI-TAILERRAK zuzendu ditugu. Magisteritza Eskola Leioan (EHU-UPV) izan da bat.

.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ESKUTIK “ZIRGARI SARIA 2016” JASO DUGU

Martxoa 13, 2016

Saria zirga zati bat duen egurrezko objektu bat eta 6000 euro kategoria bakoitzeko izan da. Eta gure kategoria Erantzunkidetasuna eta kontziliazioa izan da.

Sariari buruz informazio gehiago jakin ahal izateko hemen.

PIPER TXURIAK AURKEZTEKO antolatzaileek egin duten bideoa ikus dezakezu hemen.

Ekitaldiaren irudiak, bideoa hemen.

Piper Txuriak en escenario, Zirgarisariak

todas las entidades premiadas en el escenario, Zirgarisariak

GURE HITZAK ‘ZIRGARI SARIAK’ EKITALDIAN

Martxoa 13, 2016

Hitzaldi osoa hau da, nahiz eta ekitaldian laburragoa izan.

 

SARI BANAKETAKO HITZAK

Eskerrik asko sari hau emateagatik. Gure ustez, gizon-talde guztiei eskainitako aitorpena da, gurekin batera gizonen eta emakumeen arteko harreman justu eta parekideen alde lan egiten dutenei. Beraiek gabe, askoz ere zailagoa izango litzateke bide hau egitea.

Gizonok oraindik ez gara mugimendu sozial bat. Momentuz, “mugimendutxo” bat besterik ez gara, baina, oraindik txikia izan arren, beharrezko “mugimendutxoa”.

Espero dugu sari honen bidez gizon gehiagok ikustea beren burua gure proposamenean islatuta; eta espero dugu hori sentitzen ez dutenak ez izatea oztopo aldaketa-bide honetarako. Era berean, berdintasuna oztopatzen duten gizon horien kasuan, nahi genuke sariak balio izatea ez daitezen sentitu gizonen kolektiboak babestuta. Gure ardura da haiei garbi esatea hori ez dela bidea.

Era berean, balio dezala laguntzeko ulertzen sexismoarekin bukatzea eta berdintasuna eraikitzea denoi dagokigula, emakumeei zein gizonoi.

Gizonengan aldaketa eragiteko egiten dugu lan, jokabide-aldaketa, ideologikoa, politikoa eta psikologikoa eragiteko. Finean, beharrezkoa dugu aldaketa soziala ez ezik, norberaren barren-barrenekoa ere; izan ere -eta bereziki-, gure eguneroko ekintza txikiez eta jokabideaz lagundu egiten dugu emakumeen gaineko zapalketa eta guztioi eragiten digun menderakuntza maskulinoa errepikatzen, sendotzen, zuritzen eta babesten.

Berdintasuna ez da soilik helburu bat; batik bat, norbanako bakoitzak barneratu beharreko prozesua da, nork bere barrutik, eguneroko ekintzen bidez.

Guretzat, sari hau EZ da oparia, betetzeko dagoen eginkizun baten eskakizuna baizik: gizonak garen heinean, sexismoarekin bukatzeko erantzukizuna daukagu, etekina ateratzen diegulako gizon jaiotze hutsagatik ematen dizkigun pribilegioei eta botereari.

Eskakizun hori baliabideekin eta adorezko hitzekin batera dator, aurrera jarrai dezagun zabaltzen gizonoi ere onurak dakarzkigula, eta ugari, ontzi honetara igotzeak. Aditzera eman behar dugu Feminismoaren ondoan nabigatzea gizonen alde egitea ere badela, eta berdintasunaz hitz egitea badela gizonok estutzen gaituen eta gizatasuna kentzen digun eredutik askatzeaz hitz egitea.

Argi utzi nahi dugu ez garela gizon bereziak, edo beste batzuk baino hobeak; ondo baino hobeto dakigu talde hauetan gabiltzan gizonok ere jarraitzen dugula zenbait jokabide sexista garatzen, edo mikromatxismoak, eta gure begiek itsu jarraitzen dutela horiei dagokienez. Azken finean, hainbeste mende patriarkatuaren eraginpean ez dira aldatzen zenbait bilera eginda. Horregatik, onartu beharra daukagu lotsa apur bat sentitu genuela saria jasotzea proposatu zigutenean.

Halere, egia ere bada aldatzeko geure erabakiak eta gure ahaleginak emaitzak eman dituztela, eta horixe da gure talde-lanean islatu dena… baita gaur balioesten ari dena ere. Badakigu lan handia dugula egiteko, eta, batez ere, emakumeen gidaritzapean egin nahi dugu, eurak baitira zeregin honen protagonistak, hala nola begiak irekitzen laguntzen digutenak.

Honelako sari batek bultzada ematen digu bide honetan; adorea ematen digu ikasten jarraitzeko eta sexismoari uko egiten dioten gizonak izateko bestelako moduak bilatzeko.

Hori dela-eta, esker onez hartzen dugu, konpromisoa hartuta gizonei adierazten jarraitzeko emakumeekin batera hartu behar dugula gure gain berdintasunaren zirgatik tiratzeko eginkizuna… hainbeste emakumek betetzen duten eta gaurko egunean aldarrikatzen dugun eginkizuna. Beraiek dira, zuek zarete, gaur benetako protagonistak.

 

“GIZON BERRIEN HITZAK”: GURE AZKEN IKUS-ENTZUNEZKO EKOIZPENA

Martxoa 13, 2016

Honen bidez, sentsibilizazioa eragin nahi dugu indarkeria sexistaren, matxismoaren eta menperakuntza maskulinoaren gainean. Ikus-entzunezko lana da, lau film laburrek osatua (lau euskaraz eta lau gaztelaniaz), eta guztira 7 minutu irauten du. Bereizita edo bideo bakarrean batera ikus daitezke.

70 gizon bildu ditugu, adin, etnia, kultura, jatorri, lanbide eta hizkuntza desberdinak dituztenak, baina guztiak bizi dira Euskal Herrian. Horietako asko ezagunak dira zein bere arloan: kultura, musika, zinema edo kirola.

Proiektu berri hau Deustu-San Inazioko Modulu Psikosozialak sustatu du, gure laguntzarekin, eta Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Emakundearen finantzaketa jaso du. Bertan, Iratxe Mediavilla zuzendutako lantalde teknikoak parte hartu du.

Ver Facebook.

Gazteleraz eta azpitituluak ingelesez:

“ZAINTZA PARTEKATUARI” BURUZ GURE ADIERAZPENA

Martxoa 20, 2015

PIPER TXURIAK-EN ADIERAZPENA “ZAINTZA PARTEKATUARI” BURUZ

Azken boladan urteetan aldaketak izan dira gure gizartean. Aldaketok emakumezkoek erdietsi dituzte gehien bat, baina gizonezkoei ere eragin diete eta errealitate sozial berri batera eraman gaituzte, non zaintza eta hazkuntza lanak ez diren soilik emakumeen ardura. Andrazkoak lortzen ari dira beren bizitzak euren kasa gobernatzea, sexismoak ezartzen dien bidetik askaturik; halaber, gizonezkoak  ulertzen hasiak dira hazkuntza eta zaintza lanak eurei ere badagozkiela, eta lan horiek on egiten dietela gainera.

Egoera berri honek eztabaida sozial bat eragin du adingabekoen zaintza gurasoei parteka esleitzea arautzeari buruz, jendeak “zaintza partekatua” esaten dionaz, alegia. Guk ez deritzogu zuzena esamolde honi, elkar ulertzeko baliogarria izan daitekeen arren, eta  beste batez ordeztea proposatzen dugu, haurrekin nahi dugun moduko harremana zuzenago deskribatzeko balioko duenaz. Esate baterako, “zaintza eta hazkuntza”.

Eztabaida honetan, berdintasunari buruzko irizpide okerra nagusitu ohi da, gurasoak banantzen direnerako. Hau da, adingabekoekiko denborak eta ardurak (zaintza partekatuak deritzena) banatzera jotzen da seme-alaben interesak beren aurreko testinguruarekin lotuta ez balego bezala. Hau da, banandu aurretik guraso bakoitzak  seme-alabei zelako dedikazioa, arreta eta beren beharrizanekiko zein ohiturekiko errespetua eskaini dien kontuan izan barik.

Arlo honetan, estatistikei eta gizartean ikusten denari jaramon egiten badiegu, argi ikus dezakegu oraindik ere andrazkoek ematen diotela konpromiso eta dedikazio handiagoa hazkuntzari, nahiz eta azken urteotan gizonen inplikazioa gero eta handiagoa egin den.

Honengatik guztiagatik uste dugu “zaintza” partekatua ezin dela ezarpen juridikotzat eman, baizik eta gurasotasun erantzukidearen emaitza desirragarri baten ondoriotzat. Zaintzak interes ekonomiko orotik kanpo, “zaindutako” adingabekoaren ongizate ez den interes orotik kanpo egon behar du.

Gure ustez, gizarte honetan nagusi den maskulinotasun eredu tradizionala aldatzea da erantzukidetasuna ezarriko duen edozein legediren bermea. Honek berekin dakar hazkuntzaren oinarrizko rolen banaketa orekatsua eta herri erakundeetatik gizonei begirako programak abian jartzea, hauek hurkoen zaintzan eta hazkuntzan esku hartzera bultzatzeko helburuz, baita eginkizun honetarako baliabideak ezartzea ere.

Bestalde, bagaude zaintza-lanak partekatu ahal izateko ezinbestekoa direla zenbait baldintza psiko-sozial eta material, esaterako, gurasoen artean behar bezalako komunikazioa, haien etxebizitzak gertu egotea eta gurasoek asti osagarria edukitzea. Izan ere, ez dira epaitegiak zaintza gauzatu behar dutenak, baizik-eta adingabekoen arduradun direnek.

Gainera, esan behar dugu sendi-epaitegiak, honelako kasuetako askotariko egoera eta zirkunstantziak judizialki aztertu eta erabaki behar dituztenak, lanez gainezka daudela, eta oso zaila dutela eragingarritasunez funtzionatzea.

ONDORIOZ: “zaintza eta hazkuntza” partekatua nahikari zilegi eta egokitzat hartu behar da. Hala eta guztiz, ez da eman behar adingabekoak bizi diren testuinguruari, gurasoaren trebetasun mailari edo haren/haien egoerari (denborazko baliabide eta bitarteko materialen aldetik) ezinezko egiten dutenean, adibidez) begiratu barik. Kasuz kasu aztertu beharko da, ez eskubidearen ezartze automatikoa.

Honengatik guztiagatik, ondokoa adierazi nahi dugu:

  1. Gurasoak bananduta bizi direnean, adingabeko seme-alaben zaintza partekatua* indarrean jarri behar dela baldin eta erabaki hori hobesten duen aurretiazko testuingurua badago, adingabekoen heziketa eta garapenerako aukera onena bada eta gurasotasun arduratsua gauzatu ahal izatearekin bat badator.
  1. Aukera honek, adingabekoekin zer ikusia duten guztiek bezalaxe, hauen onurako izan behar duela, beti ere beren interesak errespetatuz eta beren bizimodua eta ohiturak mantenduz. Era berean, guraso bakoitzak lehen izandako arreta eta dedikazioa ere kontuan izan beharko da.
  2. Bere izaeragatik, zaintza eta hazkuntza partekatuak ezinbestez eskatu behar duela gurasoak elkarrekin moldatzea, hazkuntzan trebatuak izatea, elkarren ondoan bizi izatea eta haien astia adingabekoen beharrizanak betetzeko egokia izatea.
  3. Arestiko baldintzak betetzen direnean, sendi-epaileek ebatziko dute zaintzaren gainean, eta hauek kontuan izango dute berdintasun printzipioa ez dela nahitaez guraso bakoitzak ardurak eta denborak berdin-berdinak izatea. Hortaz, zaintza gurasoetako bati bakarrik ematen diotenean, adingabekoen onurarako litekeen kalterik txikien gisa hartuko dute.
  4. Guraso biek partekatuko dituzte adingabekoen eta sendiaren etxeko gastuak, bakoitzaren baliabide material eta ekonomikoen arabera, eta beti ere babes handiena behar duen gurasoaren alde.

* Zaintza partekatua: gure ustetan, bereizita bizi diren gurasoek adingabeko seme-alaben kargak, ardurak eta denborak berdintasunez banatzea da

“GENERO INDARKERIATIK IRTETZEKO AUKERA DAGO”, ARTIKULU BAT

Otsaila 10, 2015

Piper Txuriak-en gure kide batek artikulu bat idatzi du, eta Pikara aldizkari digitalean argitaratu dute.

Gaztelainaz dago, eta Hemen ikus dezakezu.

Hay salida a la violencia de género

MASKULINITATEA ETA GIZA GARAPENA ARTEKO I. TOPAKETA, Bilbon

Azaroa 11, 2014

Folletoesp

HITZALDI GUZTIAK GRABATUTAK DAUDE, BIDEOAK IKUSI AHAL IZATEKO HEMEN DUZU LOTURA:

http://modulodeustosanignacio.org/videos-del-i-encuentro-norte-sur-de-masculinidades-y-desarrollo-humano/

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.