Joan edukira

IRAKASLEEKIN MINTEGIAK Berriotxoan (Bilbo), ekaina

uztaila 3, 2021
tags:

Laguntzailea:

Ekainean maskulinotasun berriei buruzko bi mintegi eman ditugu Berriotxoan (Bilbo), bat Lehen Hezkuntzako irakasleei, eta bestea Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko irakasleei. Biak modu presentzialean eta birtualean aldi berean; izan ere, parte-hartzaileen zati bat distantzian egin zuten, eta kamera eta entzunezkoa erabiltzera behartu gintuzten.

Lehen hezkuntzan, guztira, 30 pertsona inguruk parte hartu zuten; bigarren hezkuntzan eta batxilergoan, berriz, 40 pertsona inguruk.

Ikuspegia irakasle-talde bakoitzak lan egiten duen adin-tartera egokitzen dugu, ikasleekin tratatzeko baliabideak lor ditzaten saiatuz. Parte-hartzea sustatzen dugu, jardueraren zati handi bat pertsona bakoitzak azaltzen zuen gaiari buruz duen ikuspegia partekatzeko edo erantzuteko aukera ematen zioten esku-hartzeak eginez. Erakusketa bideo eta irudi batzuetan oinarritu zen, maskulinitate tradizional patriarkala deseraikitzera zuzendutako genero-ikuspegiko lana zer den erakusten zutenak, haurtzaroan eta nerabezaroan jada erakusten dena. Gure proposamena autogogoeta pertsonala egitea izan zen, ez bakarrik profesional gisa, baizik eta gai horren eraginpean dauden pertsona gisa; izan ere, horrela, gure esku-hartzea eta mezua eraginkorragoa izango da eta argiago iritsiko da.

Gazteentzako maskulinotasunaren erreferentzia-ereduez ari gara, sozializazio-esparru eta -mekanismo desberdinez, maskulinotasun horretan “entrenatzeko” prozesuaz, kopiatu eta erreproduzitu behar den “gizon normal” baten imajinario kolektiboa asimilatzeaz, “Normaltasun” hori ez onartzearen ondorioez, hura onartzearen eta maskulinotasun hori une oro frogatu behar izatearen ondorioez, eta, une oro, era horretako ikuspegiaren gainean erakutsi behar den maskulinotasunaz. Hau da, hain zuzen ere, tailer bateko jarduera batean aurkeztu behar den eta, zailtasunak egiten ditugunean.

Lehen hezkuntza
Bigarren hezkuntza eta batxilergoa

PIPER TXURIAK MENDARO HERRIAN (Gipuzkoa)

ekaina 4, 2021
tags:

(…) Mendaroko Udalak, Berdintasun saila buru, hausnarketarako eta jabetzarako gune izango diren hainbat ekintza antolatu ditu, Jabetza Eskolaren baitan, ekainean zehar ospatzeko.

Ekintza horien artean, esaterako, maskulinitatearen eta autodefentsa feministaren inguruko ikastaroak egingo dira, ekainaren 3an lehena eta ekainaren 11n eta 18an bigarrena.

Maskulinitatearen harira antolatutakoak, hain zuzen, “Zer gertatzen zaigu gizonoi? Maskulinotasun tradizionala berrikusten” du izenburu gisa eta herritar orori dago zuzenduta. Horrela, Piper Txuriak elkarteko Juanma Feitoren gidaritzapean, genero maskulinoaren eraikuntzaren oinarrizko ezaugarriak, gizonei buruzko sinesmen eta itxaropen kulturalak eta horrek pentsaeran, sentitzean eta jardutean duen eragina izango ditu hizpide. Ikastaroa arratsaldeko 17:30etatik 19:30era bitartean eskainiko da, aurrez aipatu bezala, ostegunean, ekainak 3. (…)

https://www.mendaro.eus/eu/-/jabetza-berdintasuna-ikastaroak

ARGAZKI ERAKUSKETA eta MINTEGIA, KARRANTZAN (Bizkaia)

ekaina 1, 2021
tags:

Emakumezkoen elkartearen eskutik mintegi bat egin genuen, eta argazki erakusketa hango kultur aretora eraman genuen. Hona hemen jarduera hauen irudi batzuk.

“Zer gertatzen zaien gizonei? Maskulinotasun tradizionalaren berrikusketa”

IKERKETA SOZIOLOGIKO BATEAN PARTE HARTU DUGU. NERABEAK eta MASKULINOTASUNA

maiatza 2, 2021

 “Maskulinitate hegemonikoaren eta haren era alternatiboa eta berdinzaleen azterketa kritikoa Bizkaiko lurraldeko nerabeen artean” 

Nazioarteko Elkartasuna elkartearen eskutik, Bizkaiko Foru Aldundiko diru laguntzarekin, ikerketa honetan, 14 eta 17 urte bitarteko 54 nerabeek  (33 mutiko eta 21 neska), eta nerabeekin esparru ezberdinetan lan egiten duten 4 helduen partaidetzarekin eginda dago (Piper Txuriak bada hoietako bat). 

PIPER TXURIAK KARRANTZAN (BIZKAIA)

maiatza 2, 2021

BATXILERGOKO IKASLEEKIN TAILER BERRIAK SAN VIATORren (Sopuerta). AFRIKA eta MASKULINOTASUNA

apirila 4, 2021

Honako hauek diruz lagundutako proiektua da:

La imagen tiene un atributo ALT vacío; su nombre de archivo es logo-dipu-1.png

Epailean / Martxoan, Sopuertako (Bizkaia) San Viator ikastetxeko Batxilergoko ikasleekin elkartu gara berriz ere, maskulinotasunaren eraikuntza berdintasunezko eta genero-ikuspegitik lantzeko.

Guztira lau tailer eman dizkiegu ikasle mistoei, mutilei eta neskei. Tailer bakoitzak ordubete iraungo du: bik 2. mailako ikasleak izan dituzte, eta beste bik 1. mailako ikasleak. Horrez gain, beste bi tailer izan ditugu 2. mailako ikasleekin, baina oraingo honetan “Afrikako errealitatea maskulinotasunaren eta berdintasunaren ikuspegitik hurbiltzea” izan da gaia. Horiek dinamizatzeaz Mamadou Ngom arduratu da, Bilboko Munduko Medikuak elkarteko kulturarteko bitartekaria, maskulinitatean eta kulturartekotasunean aditua.

Topaketa horietako batzuetan, “Maskulinotasunari buruzko baieztapen kulturalak” zerrendaren esaldiren bat irakurri genuen: “mutil bat (gizona) haserre dagoenean, hobe da bakarrik uztea, ea hala gertatzen zaion”. Horrek parte hartzeko interesa piztu zuen, eguneroko bizimoduarekin eta harremanetan izandako bizipenekin bat egiten baitzuen. Maskulinotasunaren eraikuntzari buruzko teoriaren zati batzuk azaltzeko aprobetxatu dugu, honako gai hauek jorratuz: gizonen bakardadea eta isolamendu emozionala, sentimenduak behar bezala kudeatzeko zailtasuna, gizonen portaeran jarrera bortitzak.

Gai hori konektatu dugu komentatzeko nola kultura-gizarteak “saltzen” dien gizonei sexua, ukipen fisiko, hurbiltasun, maitasun eta harreman afektibo intimoaren oinarrizko giza beharrak aseta aurkitzeko bide bakarra den aldetik. Eta horren ondorioz, gure bizitzan gero eta goizago bizi dugun pornografiarekin harreman masiboak gizonen psikologian duen eragina azaldu behar izan genuen. Pornografia komertzial tradizionalaren ezaugarriei buruz ari gara, baita sexting-ari buruz ere (sexu-edukia duten norberaren irudien sare sozialen bidezko borondatezko trukea, gorputz biluziaren atalak erakutsiz). Tailerren batean hilerokoaren gaia ere landu dugu, bizipena eta horren inguruko sinesmenak, eta zakilaren tamainaren gaia. Hori guztia, gainerako gaiak bezala, generoak eta, zehazki, maskulinotasunak gure pentsamoldea eta sinesmenak baldintzatzen dituen moduaren barruan kokatuta.

Aurrekoarekin lotuta, pertsona batzuek beraientzat zirraragarriak izan ziren lekukotasun pertsonalak kontatu zituzten, taldeak, oro har, ezagutzen ez zituen barne-kontuez hitz eginez. Talde-lanaren dinamika horrek parte-hartzaileen esku-hartzeak sustatu ditu.

Mamadou Ndomek Afrikatik etorritako migratzaile gisa, eta maskulinotasunean eta kulturartekotasunean aditua den aldetik, ekarri zigun lekukotasunari dagokionez, ikasleek beren esperientzia pertsonalak eta ikuspuntua ezagutzeko zuten interesa nabarmendu zuen. Mamadouk gizon izaten ikasteko prozesuaren eta kultura-aniztasunarekin erlazionatzen ikasteko prozesuaren arteko lotura azaldu zuen, inklusio- eta berdintasun-esparru baten barruan.

GIZONEN KOADRILA BATEAN BORTIZKERI SEXISTA LANTZEN

martxoa 14, 2021
tags:

Gizonen koadrila baten barruan, jokaera bortitxak eta sexistak lantzen ditugu

29 urteko gizon koadrila batekin bildu gara lan-saio batean, emakume desberdinekin behin eta berriz indarkeria sexista erabili duen koadrilako kide baten kasua aztertzeko. Emakume hauekin eguneroko harremana zeukan eta haietako batzuk talde osoaren gertuko lagunak ziren. Lan-saio horren aurretik, koadrilarekin zenbait mezu elkar trukatu genituen ondo ulertzeko zer nolako eragina izan zuen koadrilako kide honen portaerak alde batetik emakumeengan eta beste aldetik beraiengan, bai banaka, bai koadrila mailan. 

Saio egin aurretik, elkarrekin egin behar genuen lanaren helburuak zehaztu genituen eta horiek lortzeko tresnak. Koadrila honetako kideek laguntza eskatu ziguten, lagun horrekiko eta kaltetutako emakumeekiko harremanari behar bezala heltzeko taldeko eta banakako tresnen falta sumatzen zituztelako. Lankidetza hori genero-ikuspegitik egin dugu, hau da, maskulinotasunari begira.

GAZTETXEAN ERE LANEAN, ETA AITAK

martxoa 14, 2021
tags:

BATXILERGOKO IKASLEENTZAKO 5 TAILER SAN VIATOR eta BERRIOTXOAN

urtarrila 20, 2021

Bizkaiko Foru Aldundiak diruz lagundutako proiektua bada

2020ko azaroa (Berriotxoa) eta 2021eko urtarrila (San Viator):

San Viatorren tailer bakarra egin genuen, ordu eta erdikoa, eta 29 lagunek parte hartu zuten. Berriotxoan lau tailer egin genituen, bakoitza ordubetekoa, eta 90 lagunek parte hartu zuten. Horiek guztiak tailer mistoak izan ziren.

Maskulinitate tradizional hegemoniko patriarkalaren hainbat alderdiri buruz hitz egin genuen, eta maskulinotasun mota horretan sozializatzen denez, gizonen bizitzan duen eraginari buruz. “Kutxa urdina edo maskulinoa” genuen hizpide: nola jokatu behar dugun, zer pentsatu behar dugun, nola izan behar dugun, azken batean, gizonezkoen rol eta ezaugarri tradizionalak, eta gure bizitzak zehazteko modua. Bi alderdik erakarri zuten taldeen arreta gehien:

Indarkeriarekin ohitzea eta pertsonen arteko gatazkei aurre egitea, indarkeriaren ordezko moduak erabiliz; eta kudeaketa emozionala eta negarraren bizipena

Gainera, elkartean egiten dugun lana aurkeztu genuen eta gure begirada partekatu genuen, tradizioz maskulinoak izan diren estereotipoak, rolak eta ezaugarriak zalantzan jartzen dituena. Lan honen bidez jarrera ideologiko matxistak eta sexistak zalantzan jarri nahi ditugu.

Lan-metodologia haiekin zuzeneko elkarreraginean oinarritu zen, galdera pertsonalen bidez eta agertzen ziren gaiei buruzko ikuspegia eskatuz. Haien hitzaldi bakoitza arretaz, errespetuz eta onarpenez entzun zen, eta ahalik eta pertsona gehienei eman zitzaien esku hartzeko aukera. Lan egiteko modu horrek parte-hartze giroa eta gaiarekiko eta jarduerarekiko interesa piztu zuen.

Emakumeen ahotsak ere entzun ziren, dinamikako esaldien bidez irudikatuta eta deskribatuta ikusten zuten maskulinitate horrek beren bizitzetan nola eragiten duen ikusita.

Maitasunetik eta maitasunerantz eraikuntza maskulinoa deseraikitzea

“Emakumeak eta osasuna” Jardunaldia. PIPER TXURIAK FEDEAFES-ekin elkarlanean

urtarrila 20, 2021

Hona hemen jardunaldiaren ikus-entzunezkoa: